[ Review – On feet ]: 3 đôi Jordan 1 “Unc to Chi, Pine Green, Court Purple“ | Và 1 vài lời tâm sự !!

[ Review – On feet ]: 3 đôi Jordan 1 “Unc to Chi, Pine Green, Court Purple“ | Và 1 vài lời tâm sự !!

Leave a Reply

Your email address will not be published.